– Et folk uten kunnskap
om sin fortid
har ingen framtid.

 

 

 

 

Helgeland Historielag

Org.nr. 970196145 MVA

Bank kto: 4532.08.00262

ÅRSMELDINGER

Sider og meny:

 

Årsmelding 2013 - 2014

 

Årsmelelding 2012-2013

 

Årsmelding 2011 - 2012 

 

 

Årsmelding 2010 – 2011

 

Etter årsmøtet i Mosjøen den 18.09. 2010 har styret bestått av:
Ørnulf Kibsgaard, Vefsn. Leder  
Tone Korsvold Grimsø, Vega. Nestl. 
Svein Laumann, Dønna. Kasserer  
Rigmor Bosness, Alstahaug, sekretær  
Leif Elsvatn, Hattfjelldal 

 

Varamedlemmer
Harry Nilsen, Herøy
Liv Austad, Dønna
Ingvill Dahl, Alstahaug
Britt Bosness, Alstahaug

 

Styremøter:
Det er avholdt 3 styremøter i perioden. Derav ett telefonmøte og ett i Sandnessjøen hvor man møtte fysisk. Møtet i Sandnessjøen var om Helgeland historie III som da var ferdig. Her møtte også redaktør Sten Rino Bonsaksen samt Ann Kristin Klausen.

Det er behandlet 22 styresaker siden årsmøtet i Mosjøen i 2010.
Det har vært vanskelig å samle styret til møter.

 

Les hele årsmeldingen her

 

 

Årsmelding 2009 - 2010
Etter årsmøtet i Hattfjelldal den 05.09.
2009 har styret bestått av:
- Ørnulf Kibsgaard, Vefsn. leder
- Tone Korsvold Grimsø, Vega. nestleder
- Roald Tokle, Vefsn. sekretær
- Svein Laumann, Dønna. kasserer
- Rigmor Bosness, Alstahaug

Varamedlemmer:
- Harry Nilsen, Herøy
- Liv Austad, Dønna
- Ingvill Dahl, Alstahaug
- Erik Solsem, Vevelstad

Det er avholdt 6 styremøter i perioden. Derav 4 telefonmøter og 2 møter, ett i Mosjøen og ett i Sandnessjøen hvor man møtte fysisk. Møtet i Sandnessjøen var om Helgeland historie III. Her møtte også Kåre Hansen og Sten R. Bonsaksen. Det er behandlet 36 styresaker siden 05.09.2009. Les hele årsmeldinga her

Helgeland Historielag historielaget lokalhistorie historie historier historiske kilder sagn fortellinger bygdebok bygdebøker årbok årbøker gamle bilder foto
web: info helgeland