– Et folk uten kunnskap
om sin fortid
har ingen framtid.

 

 

 

 

Helgeland Historielag

Org.nr. 970196145 MVA

Bank kto: 4532.08.00262

Bli medlem i Helgeland Historielag!

 

Vi ønsker alle historieinteresserte velkommen som medlem. Laget er åpent for alle som er enige i lagets formål, og støtter det. Medlemsskapet er uforpliktende.

 

Kontingent

Fra 1.1. 2012 koster kontingenten kr 250,- pr år, dette inklusiv bladet Helgelendingen. Tegning av livsvarig medlemskap opphører fra samme dato. Medlemmer som tidligere har tegnet livsvarig medlemskap må betale kr 100,- pr år for bladet.

 

Innbetaling

Innbetaling skjer til Helgeland Historielag

Konto nr: 4532.08.00262

 

Innmelding

Du kan kontakte oss direkte eller bruke kontaktskjemaet

Helgeland Historielag historielaget lokalhistorie historie historier historiske kilder sagn fortellinger bygdebok bygdebøker årbok årbøker gamle bilder foto
web: info helgeland