– Et folk uten kunnskap
om sin fortid
har ingen framtid.

 

 

 

 

Helgeland Historielag

Org.nr. 970196145 MVA

Bank kto: 4532.08.00262

Bilder funnet på Politimestergården i Mosjøen. Her kommer de 28 første av tilsammen 75. Se bildene her....

Dersom du som leser vet noe om disse, send en e-post til: rbosness@online.no

Endring i tekst på bilde nr 26 av 15.3.2017 kommer om litt

Helgeland Historielag historielaget lokalhistorie historie historier historiske kilder sagn fortellinger bygdebok bygdebøker årbok årbøker gamle bilder foto
web: info helgeland