– Et folk uten kunnskap
om sin fortid
har ingen framtid.

 

 

 

 

Helgeland Historielag

Org.nr. 970196145 MVA

Bank kto: 4532.08.00262

Disse negative filmene har i mange år blitt oppbevart på Politimestergården i Mosjøen. Nå er de skannet og gjort tilgjengelig for alle.

Dersom du har opplysninger om bildene, vil vi gjerne ha tilbakemelding....

Helgeland Historielag historielaget lokalhistorie historie historier historiske kilder sagn fortellinger bygdebok bygdebøker årbok årbøker gamle bilder foto
web: info helgeland