– Et folk uten kunnskap
om sin fortid
har ingen framtid.

 

 

 

 

Helgeland Historielag

Org.nr. 970196145 MVA

Bank kto: 4532.08.00262

Medlemsliste pr 10.4.2016 finner du her..........

Sjekk om naboen er medlem av Helgeland Historielag. Hvis nei - verv gjerne vedkommende.
Medlemsliste pr 10.4.2016 alfabetisk etter poststed finner du her......

Helgeland Historielag historielaget lokalhistorie historie historier historiske kilder sagn fortellinger bygdebok bygdebøker årbok årbøker gamle bilder foto
web: info helgeland