– Et folk uten kunnskap
om sin fortid
har ingen framtid.

 

 

 

 

Helgeland Historielag

Org.nr. 970196145 MVA

Bank kto: 4532.08.00262

Nyttige linker

 

Alrunen - nord-norsk og nord-svensk litteratur, samisk/lapponica, krigslitteratur m.m.
Alstahaug og omegn slektshistorielag - slektsgranskning, lokalhistorie,  
Bilhistorie - Motorhistorisk magasin.
Brønnøy historielag - samler og bevarer alt av historisk interesse i ytre Brønnøy.
Den norske historiske forening - arbeider for en bred formidling og bruk av historie i samfunnet.  
Digitalarkivet - Arkivverkets kanal for å publisere digitalt arkivmateriale.
Drevja.com - Lokalhistorie fra Drevja. Norges eldste skiAndreas NilsskogRågjerdRøsdalsmordet,  
Forbundet Kysten - organisasjon for alle som er interessert i kyst-liv, kystkultur; gamle fartøyer m.m.
Helgeland - av Guido van Rijkom, hovedtrekk, historie,
Helgeland Museum - 16 museer i 16 kommuner på Helgeland
Helgeland Nettverk
Hesstun.com - Vevelstad, Hamnøya, Hesstun, gamle ord og uttrykk,
Hildringstimen - Båthistorie, båtgalleri,
Kulturminnesøk - Riksantikvarens oversikt over kulturskatter i Norge. Inneholder 115 000 kulturminner
Kulturverkstedet, Flerbrukshus med kafé, galleri, antikvariat, utleielokaler og gjestehus.
Landslaget for lokalhistorie (LLH) -  Hovedorganisasjon for 412 historielag med 83.000 enkeltmedlemmer.   
Landslaget for lokalhistorie i skolen - Laget arbeider for å styrke lokalhistoriens plass i alle skoleslag.
Landslaget for lokal- og privatarkiv - Arbeider med bevaring og formidling av arkiver.
Lokalhistorisk Nytt, Rødøy - Tidskrift på nett.
Museumsnett Norge - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum.
Nasjonalt fyrmuseum - Ideell, frivillig organisasjon for alle som interesserer seg for den norske fyrhistorien.
Nordlandslaget - Forening for etterkommere etter emigranter fra Nord-Norge, Canada, USA,
Nordnorsk lokalhistorie - Nordnorsk topografisk og lokalhistorisk bibliografi
Nordnorsk Pensjonistskole, Sømna. Sigrid Wågans Minnepris,  
Norsk Heraldisk Forening - våpenskjold, våpenkjoler, hesteskaberakker, faner
Norsk Slektshistorisk forening - Utgir publikasjoner som fremmer kunnskapen om slektsforskning.
Norske Utvandrermuseum
Norsk fiskeværsmuseum -  Livet i fiskeværet og Lofotfisket de siste 250 år.  
Norsk lokalhistorisk institutt - Formidler kunnskap og dokumentasjon om ulike sider ved lokalhistorien.
Norsk Skogmuseum -
Oladalens Venner - Informasjon om krigshistorie på Helgeland 1940-45. Hytta i Oladalen, kaptein Sjøberg.
Per Smørviks heimeside - Tradisjonsstoff, stadnamn og språk, Petter Dass,
Rana Historielag - lokal arkeologi, stedsnavn, folkeminne og folkelivsgransking, geologi, botanikk, zoologi.
Rana Slektshistorielag - slektsforskning, stiftet våren 1983,
Rødøy - lokalhistorisk nytt fra Rødø herred - tidsskrift,
Saltdal Historielag - Rognanfjæra,
Sømna Historielag 
Vågan Historielag - inholdsfortegnelse i årbøker, gamle bilder fra Lofoten, lokalhistoriske artikler,
Vefsn Slektshistorielag - gårdshistorie, lokalhistorie, kirkebøkene fra Grane 1880-1930, slektsgranskning,
Wikipedia om Helgeland Historielag,

 

 

 

Tips oss gjerne om andre aktuelle linker!

Helgeland Historielag historielaget lokalhistorie historie historier historiske kilder sagn fortellinger bygdebok bygdebøker årbok årbøker gamle bilder foto
web: info helgeland