– Et folk uten kunnskap
om sin fortid
har ingen framtid.

 

 

 

 

Helgeland Historielag

Org.nr. 970196145 MVA

Bank kto: 4532.08.00262

Helgeland Historielags historie

 

Helgeland Historielag ble dannet etter initiativ fra nå avdøde Arnt O. Asvang. Han kalte inn til møte i Sandnessjøen 14. mars 1970.

 

Til det første styret ble valgt:

 

Arnt O. Åsvang, Vevelstad, formann

Sigurd Arnekleiv, Nesna, nestformann

Kjell Jacobsen, Mosjøen, sekretær

Per Straumfors, Rana, kasserer

Paul Solheim, Herøy, styremedlem

 

Det ble gjort vedtak om å gi ut en "Årbok for Helgeland", og Sigurd Arnekleiv ble utpekt til å redigere boken, og med resten av styret som redaksjonsutvalg.

 

Siden dannelsen i 1970 har laget årvisst gitt ut "Årbok for Helgeland" og har dermed sikret svært mye av regionens kulturelle, sosiale og økonomiske historie for ettertiden. Laget er nå også i ferd med å få sluttført arbeidet med tredje bindet i bokverket "Helgelands Historie".

 

Historielagets vedtekter ble vedtatt på det første årsmøtet og forteller for øvrig hvilke arbeidsoppgaver som ble prioritert i laget. Vedtektene har senere blitt noe revidert, men peker likevel på de samme arbeidsoppgavene.

Helgeland Historielag historielaget lokalhistorie historie historier historiske kilder sagn fortellinger bygdebok bygdebøker årbok årbøker gamle bilder foto
web: info helgeland